มธ.พิทักษ์ธรรม แถลงค้านชุมนุม ชี้เสรีภาพต้องสุจริต จี้อธิการเอาผิดม็อบ 19 ก.ย.

มธ.พิทักษ์ธรรม แถลงค้านชุมนุม ชี้เสรีภาพต้องสุจริต จี้อธิการเอาผิดม็อบ 19 ก.ย.
มธ.พิทักษ์ธรรม แถลงค้านชุมนุม ชี้เสรีภาพต้องสุจริต จี้อธิการเอาผิดม็อบ 19 ก.ย.

มธ.พิทักษ์ธรรม แถลงค้านชุมนุม ชี้เสรีภาพต้องสุจริต จี้อธิการเอาผิดม็อบ 19 ก.ย.

 

วันที่ 9 ต.ค.2563 ที่โรงแรมเวียงใต้ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม จัดแถลงข่าว นำโดย นายอาณัศ ช้างอินทร์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รุ่น 9 มีเนื้อหาโดยสรุป แสดงความไม่เห็นด้วยต่อการชุมนุม หากการชุมนุมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ถือว่าเป็นสิทธิ พวกตนคงไม่หวงห้าม

นายอาณัศ กล่าวว่า การที่เรามาจัดแถลงในครั้งนี้ 1.เราจะไม่เกี่ยวข้องด้านการเมืองของรัฐ 2. เราทำเพื่อรักษาธรรมที่พึงกระทำ อยากเรียนว่า ธรรมศาสตร์โดยชื่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเรามาเรียนวิชาว่าด้วยธรรม ซึ่งหมายถึงการแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ ศาสตร์แห่งธรรม ต้องไม่ทำให้ผู้อื่น ตนเองเดือดร้อน พวกเรามาทำหน้าที่รักษาธรรม หากพูดในภาษาที่ปรากฏตามสื่อเกี่ยวกับการชุมนุม มีคำว่า ปลดแอก อยากเรียนว่า กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม ก็เป็นกลุ่มที่มีแอก แต่เป็นแอกแห่งคุณธรรม ความดี ความรักชาติ เราจะไม่ปลดแอก แต่จะแบกไว้ซึ่งคุณธรรม

“ในฐานะที่เป็นนักเรียนธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกันกับท่านอธิการบดี แม้ไม่รู้จักกัน และในฐานะศิษย์เก่าที่หวังดีต่อชาติบ้านเมือง อยากเรียนว่าธรรมศาสตร์ของเรามีเสรีภาพทุกตารางนิ้วจริง แต่เสรีภาพนั้นต้องประกอบด้วยความสุจริต คือ วจีสุจริต กายสุจริต และมโนสุจริต ต้องมีสัมมาคารวะ ไม่พูดคำหยาบ พูดสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่รอนสิทธิคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจาบจ้วง ถ้าไปดูรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ทั้งฉบับที่อ้างว่าเป็นฉบับประชาธิปไตย ระบุชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะแบ่งแยกไม่ได้” นายอาณัศกล่าว

ต่อมา เวลา 14.00 น. กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม เข้ายื่นหนังสือต่อ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการ มธ. ให้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่บุกรุก และทำให้ทรัพย์สินของธรรมศาสตร์เสียหาย

ที่มา: www.khaosod.co.th